Ke Škole 901-903

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

19.11.2015

Vážení přátelé.
Vypadá to, že se v našem domě nic neděje - ale děje.
 
1. Družstvo EUROSIGNAL Praha provedl instalaci optického kabelu. Rozvod byl proveden sklepními prostory a stoupačkami.
Rozvodová skříň bude namontována v sušárně čp. 902. O připojení nás bude družstvo informovat.
2. Oprava venkovních schodů a chodníků.
Na jaře byla provedena fotodokumentace stavu schodů a chodníků , která byla spolu s průvodním dopisem zaslána
na MěÚ  Mníšek p. B. Odpověď žádná. Začátkem října o totéž požádalo SBD Dobříš. Odpověď opět žádná. SBD
Dobříš bude žádost o opravu urgovat.
3. Osobně jsem na MěÚ Mníšek p. B. požádal o osekání křoví podél chodníků a pod okny. Podél chodníků provedeno, ale
na ostatní sem dostal odpověď že MěÚ Mníšek p. B. křoví nevysadil, tak křoví stříhat nebude.
4. Popelnice. V loňském roce jsem vrátil samostatnou popelnici s tím, že je nevyužita. Došlo k úspoře za její pronájem.
Dva kontejnery postačí do té doby než někteří dokáží třídit odpad ! Často je v kontejnerech papír a pet lahve.
Upozornění: každé úterý nechat popelnicový prostor odemčený až do večerních hodin, dokud nebudou kontejnery
vyprázdněny. Výměnu kontejneru bez víka sem zajistil, do kontejneru lezl pes a kočky.
5. Dodržujte úklidový rozpis ve všech vchodech !
Žádosti a připomínky směřujte na osoby k tomu zvolené: čp.901 M. Hadraba, čp. 902 J. Vitásek, čp. 903 J. Blahoňovský 
za  SBD P. Kučera
04.04.2015

1. Okna v nebytových prostorách jsou vyměněny. U dveří na chodbách balkonů budou zabudovány prahy. Výměnu oken je nutné provést v bytech p. Drbohlava a p. Gruzse. 
2. Kontejnery na odpad jsou zaplaceny. Malá popelnice která nebyla využívaná je vrácena a tím pádem nám byla snížena platba za odvoz odpadu o cca 5,5 tis. Kč. Je nutné třídit odpad !!!!!!!!!!!!  V úterý nezamykejte vrátka !!!!
3. Objemný odpad (lednice, stoly, atd.) patří do sběrného dvora. Lednice není železo, ale elektroodpad. Sběr elektro-odpadu bude v měsíci květnu. Bude vhodné, uklidit od lednic, praček, atd. nebytové prostory. Včas budete upozorněni, kdy se svoz uskuteční. 
4. Ořez křoví kolem chodníků u 901 - 903 jsem několikrát urgoval na MěÚ u tří členů úřadu včetně místostarostky.
Bylo mi přislíbeno, že v brzké době bude proveden ořez křoví i oprava chodníků a schodů. 

Za D31 Blahoňovský
20.02.2015

Oznamuji, že dne 2. března 2015 zahájí "OKNOPLASTIK" výměnu sklepních oken 
a balkonových dveří a oken na chodbách. Je nutné  tyto  prostory uvolnit a odemknout !!!
Jan Blahoňovský
22.01.2015 - ZÁPIS ZE SCHŮZE SAMOSPRÁVY D31 - KONANÉ 19.01.2015

Přítomno: 25 členů.
V 18,00 hod. byla schůze označena za usnášeníschopnou.
 
Bod 1 - Seznámení s čerpáním a stavem FO k 31. prosinci 2014 
Bod 2 - Schválena a odsouhlasena výměna oken v nebytových prostorách a balkonů v chodbách 901-903, provede OKNOPLASTIK s.r.o. za nabízenou cenu č. N5P 0008. Smlouvu a objednávku zajistí SBD Dobříš
Bod 3 - Obyvatelé bytů (7), ve kterých není výměna provedena byli seznámeni s cenovou nabídkou. Veškeré podmínky včetně finančních si každý domluví se zástupcem OKNOPLASTIKU - p. Pospíšil
Bod 4 - Družstvo Eurosignal - byla podepsána smlouva i podmínky k zavedení do č.p. 902, včetně podmínek k připojení internetu do bytu
Bod 5 - Webové stránky pro D 31 budou zjednodušeny, zajistí p. Kardinál
Bod 6 - Pojišťovna Kooperativa  - celkové pojištění domů 901 - 903, mimo jednotlivých bytů, zajistilo SBD Dobříš
Bod 7 - Ostříhání křoví podél chodníku před domem 901 - 903 do výše max. 1 m, a opravu veřejného osvětlení před vchodem 901 a 902 zajistil dne 20.1.2015 na MěÚ Mníšek p. Blahoňovský
Bod 8 - Výměnu světel na chodbách 901 - 903, za světla s čidlem, zajistí dle možnosti p. Hadraba

Ověřil: doc. Pavel Kučera CSc.
Za samosprávu D31: Jan Blahoňovský
01.02. 2015 - POZVÁNKA NA SCHŮZI SAMOSPRÁVY D31 (901 - 903)

KDY: pondělí 19. ledna 2015 v 18:00h
KDE: v budově 901

Program:
1) Stav a čerpání fondu oprav k 31.12.2014
2) Výměna oken a dveří (9 balkonů) ve veřejných postorách a 27 oken v nebytových postorách
3) Výměna oken v bytech: 901 - 2 byty; 902 - 2 byty; 903 - 3 byty
4) Družstvo Eurosignal
5) Webové stránky naší samosprávy
6) Pojištění družstevního majetku
7) Různé - diskuze

31.03.2015 - ZÁPIS ZE SCHŮZE SAMOSPRÁVY D31 - KONANÉ 31.03.2015

Přítomno: 18  členů.
V 18,15 byla schůze prohlášena za usnášeníschopnou.

Bod 1 - Seznámení s účetní uzávěrkou za rok 2013 
Bod 2 - Čerpání FO za rok 2013 a stav finančních prostředků na účtu k 31.3.2014. Při dostatečném navýšení počítáme se zateplením fasády
Bod 3 - Přítomní zvolili delegáty na schůzi SBD konanou dne 15.5.2014. Účastní se Jan Blahoňovský, Miroslav Hadraba, Jiří Vitásek
Bod 4 
 a) oprava společného přijímače a zesilovače T. V. - oprava byla provedena
 b) oprava chodníků a schodů, kterou přislíbil MěÚ Mníšek p.B. - oprava bude provedena v rámci dokončení rekonstrukce silnice Ke Škole
 c) byl projednán úklid ve vchodech a prostranství kolem domu, v případě neplnění hrozí finanční postih
Bod 5 - Členská schůze odsouhlasila odměnu předsedovi samosprávy Janu Blahoňovskému  po celou dobu výkonu funkce. Pro výplatu odměny hlasovalo všech 18 přítomných členů
Bod 6 - Oprava osvětlení schodišť a vchodů. Předělat na čidla. Informace a rozpočet na tyto práce zajistí pan Hadraba
Bod 7 - Dokončení výměny oken za plastová v bytových jednotkách na vlastní náklady. V čp. 901 dva byty, v čp. 902 dva byty a v čp. 903 čtyři byty
 
SBD D31
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky